Aytek Evleri

Yerleşim, kentin kenarında hızla yapılaşan, tek evlerin çoğunlukta olduğu yaygın bir doku içinde yer alır.

Tek ve iki katlı olarak toplam 164 birimi içeren beş sıra blok ve ortak kullanım alanlarından oluşur.

Bloklar 2 temel tipten birinin çoğaltılması diğerinin de farklılaşması ile oluşur.İki farklı blok tipi 8 ev kurgusunu içerir.

Kentin dışında kurulan bu yaşantı, sıraev düzeni ve büyük ortak yeşil alanlarıyla kentli bir donanıma sahiptir.

Ev dizileri, kuzey-güney doğrultusundaki düşük eğimli arazide basamaklanır ve kendi kamusal alanlarını oluştururlar.

Açık merdivenlerden ulaşılan evlere kapalı koridorlardan değil, sokak kapılarından girilir.

Aynı bileşenlerle üretilen farklı yaşama birimleri yeşile açılarak açıkta yaşama alanına uzanır.
Yaşam diğerleriyle fakat bağımsız yaşanır. 

Image
Copyrights © 2021 Tüm hakları saklıdır.