Çimtaş Yönetim Binası

Bursa’nın Gemlik ilçesinde 1979 yılında üretime geçen Çimtaş Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.Ş. , 150.000 m2 açık saha üzerine kurulan 41.000 m2’lik kapalı üretim tesislerinde ağır çelik konstrüksiyonlar, çelik köprüler ve rüzgâr kuleleri gibi ağır sanayide kullanılan çelik borularının üretimini yapmaktadır. Üretim alanının güneyinde inşa edilmiş iki katlı mevcut yönetim yapısının, güncel ihtiyaçlara hizmet vermesi amacıyla yenilenmesine karar verilmiştir. Bu amaç doğrultusunda, tümüyle yıkılarak çelik strüktür ile yeni baştan dört katlı olarak inşa edilen yönetim yapısı, öncekinden farklı olarak dikdörtgen formda yola paralel olarak, doğal peyzaj sınırına bitişik konumlandırılmıştır. Yaklaşık 2000 m2 toplam alana sahip yapı, ofisler ve toplantı odalarından oluşmaktadır.

Tasarım sürecinde fabrikanın işleyişini değiştirmeden mekân ilişkilerinin yeniden kurgulanması amaçlanmıştır. Dolayısıyla en başından itibaren 2.000 m2’lik bir yapının değil, 100.000m2’lik bir arazinin tasarımı ele alınmıştır. Böylece doğal peyzaj ile yapay peyzaj arasında yer alan yapının olabildiğince saydamlaşarak birinden ötekine geçişi kolaylaştırması, algıyı kesmemesi düşünülmüştür. Buna göre kuzey cephesini bütünüyle saydam kurgulayarak yapının her noktasından, hemen önündeki büyük su düzlemiyle de, yansıyan konstrüksiyonları görmek olası kılınmıştır. Güney cephesi ise dışarıdaki yeşil dokuyu çerçevelenmiş görüntülere dönüştürecek şekilde düzenlenmiştir. Böylece her ofis çalışanının gün boyunca yapay ve doğal peyzaj ile birlikte yaşaması sağlanmıştır...

Image
Copyrights © 2021 Tüm hakları saklıdır.