SM Evi

Ev, Ayvacık’ın, Büyükhüsun Köyü’nde yer alır.
Köy; yamacın tepesinden başlayarak eğimle birlikte seyrelip sakinleşir, keskin şev ve yarlarla topoğrafyaya dönüşür ve sahile uzanır. Manzaraya uzaktan bakar.

Dört kişilik kentli bir ailenin kalabalık çevresi ile birlikte kullanacağı büyüklükteki tatil evi, köyün sınırında, topoğrafya ile örtüştüğü noktada konumlanır.

Hacimli bir yapının, bu yere ve topoğrafyaya ait kılınması, temel kaygıyı oluşturur.

Arsa, köyün sınırını oluşturan yola hacimli bir taş duvar ile sırtını dayar. Bu duvar; topoğrafya ile ev arasındaki fiziksel ve görsel dengeyi kurar. Yapı, yamacı içerisine alarak üzerine örter.

160cm de bir tekrarlanan çelik strüktür, lineer bir biçimde uzanır. Strüktürü destekleyen perde duvarlar, hacimleri dilimler şeklinde sıralar ve yapının tek katlı olma halini vurgular.
Strüktürel çerçeveler, yapım aşaması ve tekniklerinin sınırlarını tanımlar, endüstriyel ve yerel olanı belirginleştirir.

Fiziksel ve görsel olarak geçirgen olan ev; sırtından itibaren “açık”, “kapalı”, “yarı açık” ve “açık” olarak kademelenir. Her bir dilim-hacim bu ilişkiyi eşdeğer olarak algılar. Hacimler, tüm bu geçişler sırasında birer duraksama noktasıdır.

Image
Copyrights © 2021 Tüm hakları saklıdır.